Orduithe trí shonrasc

Is féidir le scoileanna agus le hinstitiúidí eile orduithe a chur isteach trí shonrasc le leabhar ar bith Gaeilge atá i gcló, leabhair scoile san áireamh, a ordú uainn tríd an suíomh seo. Ní gá íocaíocht ar líne a dhéanamh ach an oiread – cuirfear sonrasc amach leis an ordú le gur féidir íoc as le seic, le haistriú bainc nó go leictreonach. Lena chois sin, má bhíonn ordú i gceist ar fiú níos mó ná €100 é, déanfaimid é a sheachadadh saor in aisce (in Éirinn amháin).


Soláthraithe
Tá acmhainní againn ón nGúm, Futa Fata, Folens, CJ Fallon, EDCO agus an tÁisaonad, chomh maith le leabhair ó fhoilsitheoirí uile na Gaeilge.
Má tá acmhainn nó leabhar Gaeilge uait agus mura bhfuil sé le fáil ar ár suíomh, cuir ríomhphost chugainn ag eolas@siopa.ie agus déanfaimid gach iarracht é a fháil duit.
Treoir
  1. Cuir na táirgí atá uait i do chiseán.
  2. Téigh go dtí do chiseán.
  3. Cliceáil ar ‘Lean ort le d’ordú’.
  4. Líon isteach do chuid sonraí.
  5. Ar an leathanach ‘Céim 2: Íocaíocht’, cuir tic leis an mbosca ‘Glacaim leis na Téarmaí agus Coinníollacha’ agus ansin cliceáil ar ‘Íoc le Sonrasc’.
  6. Cuirfear d’ordú, agus sonrasc don scoil/institiúid, amach chugat a luaithe agus is féidir.