Finbarr Bradley

Is iarollamh ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad agus Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath é Finbarr Bradley [Fionnbarra Ó Brolcháin]. Tá bunchéim san innealltóireacht aige ó Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus PhD. aige ó Scoil Gnó Stern, Ollscoil Nua Eabhrac.

 

Tuilleadh ó Finbarr Bradley